Партньори

 DSS-Ст.ЗАГОРА

БИГА - СОД

Качествени системи за сигурност

Инструкция за експлоатация на алармена система DSC

Инструкция за експлоатация на алармена система SPECTRA

Инструкция за експлоатация на алармена система ESPRIT 

 1. ВКЛЮЧВАНЕ НА СИСТЕМАТА ПОД ОХРАНА
  Преди да се включи системата под охрана трябва всички врати и прозорци да са затворени и да няма движение в охраняемите зони. В момента на набиране на кода , трябва да свети зелен светодиод /Ready/. Ako сте набрали правилно Вашия код зеления светодиод /Ready/ мига и червения /Armed/ светва постоянно и клавиатурата издава накъсан звук за потвърждение
  ЗАБЕЛЕЖКА: Ако сте допуснали грешка при въвеждането на кода клавиатурата издава продължителен звук /отхвтрляне/ , червеният свтодиод Armed не засветва. Грешката се изчиства с бутон CLEAR и въвеждате отново кода.

 2. ИЗКЛЮЧВАНЕ НА СИСТЕМАТА
  При влизане през входната врата , клавиатурата започва да издава звук , който е предупреждение , че трябва бързо да се въведе личния код.Ако след изключване на системата свети бутон Memori , това означава , че във ваше отсъствие е имало Аларма .Преглед на Алармите става чрез натискане на бутон Memory . Изчистване на паметта се извършва с бутон Clear или два пъти се набира код за достъп.

 3. ПРЕГЛЕД НА ПРОБЛЕМИТЕ
  Когато има технически проблем светва бутон TRBL което означава , че няма 220 V.Ако системата е ESPRIT 728 и по-висок номер ще засветне при натискането на TRBL и някой цифров бутон

  1 – слаб акумулатор 7 – неостществена комуникация по ТЛФ
  2 – няма 220V 8 – неточен часовник
  4 – проблем в сирената 9 - тампер
  5 – претоварен изход на сирена 10 – отпадане на ТЛФ линия
  6 – претоварен изход AUX 11 – проблем пожарна зона

 4. ПРЕПРОГРАМИРАНЕ НА ГЛАВНИЯ ПОТРЕБИТЕЛСКИ КОД И НА ПОТРЕБИТЕЛСКИТЕ КОДОВЕ
  Въвеждайте режим “Програмиране”. Натиснете [ENTER] + главен потребителски код.” Чува се звук “потвърждение и клавиш [ENTER] започва да мига , показвайки , че панелът е в режим на “Въвеждане на адрес” на главен потребителски код .Натиснете адреса на Главния потребителски код – в случая [1] .Чува се звук “Потвърждение” . Клавиш [ENTER] зопчва да свети непрекъснато , показвайки , че системата е в режим “Въвеждане на данни” . Въвдете новия код + [ENTER] .Чува се звук “Потвърждение” и системата се връща в режим “Въвеждане на адрес”, [ENTER] започва да мига.Сега можите да въведете и адреса на останалите кодове , т.е. [2] [3] [4] [5] [6] [7] или [8] .За програмиране на кодове , или да излезите от режим “Програмиране” с натискане на [KLEAR] или [ENTER] : за новите версии главен код 00; потребителски 01….
  адрес [1] – Главен потребителски код – (приоритет 2) адрес [00]
  адрес [2] – Потребителски код 1 – (приоритет 3) адрес [01]
  адрес [3] , [4] , [5] , [6] , [7] , [8] – Потребителски кодове –( приоритет 4 ) адрес [02] 5.ИЗТРИВАНЕ НА ПОТРЕБИТЕЛСКИ КОДОВЕ :
  Ако в режим на програмиране е въведен адрес потребителски код , натискането на клавиши [2 ND] + [ENTER] ще изтрие съответния код .

 5. Сверяване на часовника: [MEM][главен код][час мин.][ENTER]


ФИКСИНГ на БНБ
1.95583
1.78419
2.65973