Партньори

 DSS-Ст.ЗАГОРА

БИГА - СОД

Качествени системи за сигурност

Инструкция за експлоатация на алармена система ESPRIT

Инструкция за експлоатация на алармена система SPECTRA

Инструкция за експлоатация на алармена система DSC

PC 585 ; PC 1616 ; POWER с LED клавиатура
 1. ГЛАВЕН КОД – четерицифрен (1234 фабричен код).Служи за включване и изключване на системата до програмиране на глвен код.

 2. ВКЛЮЧВАНЕ НА СИСТЕМАТА ПОД ОХРАНА Преди да се включи системата под охрана ,трябва всички врати и прозорци да са затворени и да няма движение в охраняемите зони.В момента на набиране на кода ,трябва да свети зеленият светодиод (Ready) .Ако сте набрали правилно Вашия код , клавиатурата започва да издава накъсан звук и светва червеният светодиод (Armed) . ЗАБЕЛЕЖКА: Ако сте допуснали грешка при въвеждане на кода , натиснете бутон (#) и въведете отново кода си.

 3. ИЗКЛЮЧВАНЕ НА СИСТЕМТА При влизане през входната врата ,клавиатурата започва да издава непрекъснат звук , което е предупреждение , че трябва бързо да въведете личния си код Ако след изключване на системата,остане да свети Memory или System (жълтият светодиод) ,това означава ,че във Ваше отсъствие е имало аларма.Светодиодът ще изгасне, когато включите отново системата под охрана Ако искате да разберете в коя зона е имало алармено събитие , направете следното: - натиснете бутони (*) (3)-светва светодиодът на сработилата зона; - натиснете бутон (#) ,за да приключите с проверката.

 4. ПРЕГЛЕД НА ПРОБЛЕМИТЕ
  - натиснете бутони (*) (2) Светлината на индикаторите “Trouble” или “System” ще започне да мига и проблемите ще бъдат показани с индикация на съответните зони:

  Свети индикатор 1 – необходим е техник:
  натиснете (1) , за да определите конкретния проблем:

  (1) – Слаб акумулатор;
  (2) – Проблем във веригата на сирената;
  (3) – Общ системен проблем ;
  (4) – Общ системен тампер;
  (5) – Общо наблюдение на системата;
  (7) – Слаб акумукатор на PC5204;
  (8) – Няма мрежово захранване на PC5204;

  Св.индикатир 2 – Липса на мрежово захранване;
  Св.индикатир 3 – Проблем в наблюдението на телефонната линия;
  Св.индикатор 4 – Неуспешна комуникация;
  Св.индикатор 5 – Повреда в зона;
  Св.индикатор 6 – Тампер на зона;
  Св.индикатор 7 – Слаба батерия на устройство;
  Св.индикатор 8 – Неточен системен часовник;

  - натиснете бутон (#) , за да приключите с проверката.

 5. СМЯНА НА КОДОВЕ ЗА ДОСТЪП
  - смяна на главен код -натиснете бутони (*) (5) (стар главен код) (40) (нов главен код) (#)
  пример : (*) (5) (1234) (40) (2580) (#);

  - смяна на допълнителен код – (*) (5) (главен код) (01 до 32) (нов код) (#)
  пример: (*) (5) (1234) (01) (9876) (#) или пример : (*) (5) (1234) (02) (6789) (#).

 6. ДОПЪЛНИТЕЛНИ ВЪЗМОЖНОСТИ
  - звънче на вратата – натискането на (*) (4) включва звънчето на вратата ,ако повторите същите бутони звънчето се изключва;

  -бутон за сигнализиране на нападение –Ако натисните бутон (Р) и го задържите повече от две секунди ,сирената няма да звучи , но системата ще изпрати Вашия сигнал в наблюдаващия център;

  -сверяване на часовника - *6 => главен код => 1=> час, минута => месец, ден, година / с по две цифри / => #; -байпас(изключване) на зона -*1 => номер на зоната(с две цифри) => # => код за включване.


ФИКСИНГ на БНБ
1.95583
1.78419
2.65973